Forum

Full Version: Youtube mm.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Bland det galnaste jag sett någonsin.

https://www.youtube.com/watch?v=i08J4C3PdQQ
skapligt ambitiöst Big Grin
Japp dags att släpa fram servern så vi kan börja med våranTongue
Ja det tycker jag. Smile så vi har något att göra i vinter.
Vintern verkar vara långt borta för tilfället =)
sant i å för sig ..
Reference URL's