Forum

Full Version: Medlemsavgift
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Några har frågat varför vi inte tar någon medlemsavgift.

Hittills är kostnaderna inte särskilt höga, så jag har inte ansett att det är nödvändigt men om ni ändå vill bidra med några kronor till serverkostnader så gör ni det enklast genom att beställa T-shirts i shopen eller genom att handla från våra affiliatepartners som finns på http://just-for-fun.se/sponsra/

Skulle vi råka få ett överskott så kommer det att användas till att förbättra ytterligare samt inhandlas priser till kommande tävlingar etc.

I framtiden kommer vi eventuellt införa ett V.I.P. medlemsskap som kommer att innebära vissa fördelar men det behövs funderas lite mer på det.

Har ni idéer? kom med förslag.
Reference URL's