Forum

Full Version: Syndicate
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Provade på Syndicate co-op demot igår som finns på Store nu och måste medge att de såg förbannat givande ut! det är Starbreeze som har gjort detta (gjorde Riddick och håller även på med The darkness)

Pröva på o skriv vad ni tycker! Smile
/out
Reference URL's