Forum
Klantag JFF - Printable Version

+- Forum (http://just-for-fun.se/forum)
+-- Forum: Just For Fun (/Forum-Just-For-Fun)
+--- Forum: Medlemsinfo (/Forum-Medlemsinfo)
+--- Thread: Klantag JFF (/Thread-Klantag-JFF)Klantag JFF - Doffe - 10-25-2011 08:31 AM

De flesta har redan JFF som klantag men för nya medlemmar, glöm inte bort att byta.

För er som inte vet: Klantag kan bara bytas i startmenyn innan spelet startar. "Play with friends" i menyn där du kan joina eller create sdquad, tryck start och skriv in JFF med stora bokstäver.